portret Jacka
Czesław Tumielewicz, Akryl '95
 
Jacek
Krenz
architektura
znaczeń

Współczesna architektura na świecie fascynuje nieskrępowaną wizją i wyrafinowanym użyciem technologii i materiałów. Powstają szklane piramidy, harfy mostów i budowle jak ptaki. Największe dzieła architektury w sposób mistrzowski rozwiązują nie tylko problemy warsztatowe, ale także trafiają do nas, gdyż niosą z sobą przekaz pełen znaczeń, odwołując się do naszej wiedzy i wyobrażeń, poruszając nasze myśli, odczucia, emocje. Przekaz ten został w nich świadomie zastosowany jako język, kod, system znaków po to, by forma była czymś więcej niż tylko czystym tworem przestrzennym. Dla osiągnięcia tego celu architekci posługują się różnorodnymi środkami: metaforą, symbolem, tradycją, kanonem, stylem, gestem, odniesieniem, innowacją, a nawet grą, pozorem czy ironią. Uzbrojeni w arsenał niemal nieograniczonych możliwości technologicznych i materiałowych w rzeczywistości stają się reżyserami nowych przestrzeni egzystencjalnych.

architektura znaczen

Tu właśnie tkwi szansa: architektura zamiast pogłębiać technokratyczną samotność człowieka może, i powinna, budować nowe wzory nie tylko mierzone wartością estetyczną, ale i etyczną, wyrażającą wszelkie aspekty kulturowe i aspiracje duchowe.Wartości duchowe, intelektualne,emocjonalne wpisane w formę i przestrzeń poprzez określone zabiegi architektoniczne stają się komunikatem płynącym od twórców ku odbiorcom; komunikatem który posiada nieograniczoną zdolność kreowania nowych światów.

W tworzonych przeze mnie formach architektonicznych staram się wyrazić symbolicznie określone przesłanie, tak by stały się one elementami znaczącymi w przestrzeni egzystencjalnej.

nastepne


Jacek Krenz
Politechnika Gdańska

PROJEKTY - wystawy, monumenty, wnętrza
RYSUNKI - krajobrazy, portrety
JEGO STUDENCI - galeria studentow